Mi a ROE és mire használható?

A ROE (Return on Equity vagy tőkére vetített hozam) egy olyan pénzügyi mutató, amelynek célja egy vállalat hozamának vagy jövedelmezőségének értékelése a saját tőkéjéhez képest.

Mi a ROE és mire használható?
ROE

A mutató egy cég hatékonyságát méri a részvényesek által biztosított erőforrásokhoz (saját erőforrások vagy nettó vagyon) képest.

A mutatót úgy számítjuk ki, hogy a cég nettó nyereségét elosztjuk a cég nettó vagyonával, és százalékos értékben fejezzük ki. Az eredményt úgy is értelmezhetjük, mint a saját erőforrások hozamát.

Például ha a ROE 8%, az azt jelenti, hogy minden 100 euró után amit a részvényesek biztosítanak, a cég 8 euró nyereséget termel.

Miért fontos a ROE?

Ez egy fontos mutató a befektetők és pénzügyi elemzők számára, mivel betekintést nyújt egy vállalat teljesítményébe, valamint abba, hogy hogyan használja a tőkét a nyereség előállítására.

Egy magas eredmény általában azt jelzi, hogy a vállalat magas hozamot ér el a tőkéjével, míg egy alacsony akár veszteséget is jelezhet.

A ROE kiszámítása – Képlet

A mutató képletében a számláló a cég nettó nyeresége, a nevező pedig a nettó vagyon, amelyet például az utolsó tizenkét hónap átlagaként számolhatunk ki.

Ne felejtsük el, hogy a nettó nyereséget az eredményszámláról kapjuk, a nettó vagyon pedig a mérlegben található.

A nettó vagyon kiszámítható a cég eszközei és kötelezettségei különbségeként.

ROE Képlet

Mi számít jó ROE-nak?

Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy tökéletes mutató, és befolyásolhatják olyan tényezők, mint az adósság és a pénzügyi tőkeáttétel.

Hogyan torzíthatják az adósságok a ROE-t? Azért, mert a nyereség adósságból is származhat. Ennek eredményeként magas számot érhetünk el, amely azonban nem veszi figyelembe az adósságáttétel szintjét.

Ráadásul a mutató jelentősen változhat egyik vállalatról és ágazatról a másikra, ezért fontos összehasonlítani egy vállalat ROE-jét hasonló cégekkel vagy az ágazati átlaggal.

A nagy tőkeigényű ágazatokban működő vállalatok, mint amilyen például a bányászat vagy az alapszolgáltatások, általában magas eszköz- és nettó tőkeszinttel rendelkeznek. Ezért ROE-juk általában alacsonyabb, mint egy olyan ágazatban működő vállalaté, ahol nem szükséges annyi tőke. Ilyen például a technológiai ágazat.

ROE példa

Nézzük meg a Wizz Air példáját, ami az alábbi információkat mutatja (millió euróban):

Wizzair ROE
Forrás: WizzAir
 • EBIT: 341 €
 • Adók: 17,4 €
 • Kamatok: 196,7 €
Wizzair ROE
Forrás: WizzAir
 • Összes eszköz: 8 694,9 €
 • Kötelezettségek: 8 549,2 €

Nettó nyereség: EBIT – adók – kamatok= 341 – 17,4 – 196,7 = 126,9 €

Nettó vagyon: Eszközök – kötelezettségek= 8 694,9 – 8 549,2 = 145,7 €

Wizz Air ROE

És itt van. A Wizz Air ROE-je 87%. Tehát minden 100 euró 87 euró nettó nyereséget generál.

Hogyan használhatom a ROE-t egy vállalat részvényének elemzésére?

A mutató segíthet megbecsülni egy vállalat fenntartható növekedési szintjét és az osztalék potenciális növekedését, amelyeket a részvények fizetnek. Ehhez figyelembe kell venni a megtartási arányt, ami a nyereségnek az a százaléka, amelyet újra befektetnek a vállalatba.

Így kiszámíthatjuk a fenntartható növekedési arányt, ami a vállalat növekedési ütemét jelenti anélkül, hogy adósságot kellene felvennie a bővítés finanszírozásához.

Tegyük fel, hogy egy vállalat ROE-ja 11%, és a megtartási aránya 65%. Ez azt jelenti, hogy a fenntartható növekedési arány 7,15% (11%*65%).

Egy részvény, amely lassabban növekszik, mint a fenntartható növekedési aránya, alulértékelt. De az is lehet, hogy van valamilyen kockázata, amit azonosítottak. Mindenesetre a befektetőnek alaposabban meg kell vizsgálnia az esetet és levonnia a következtetéseket.

Hogyan értelmezzük a ROE-t?

Íme néhány tipp a mutató értelmezéséhez egy vállalat jövedelmezőségének becslésénél:

 1. Használd összehasonlítási alapként egy vállalat ROE-ját más hasonló cégekével.
 2. Hasonlítsd össze a mutatót az ágazati átlaggal. Ez segíthet abban, hogy megértsük, hogyan teljesít a vállalat más, ugyanazon ágazatban működő cégekhez képest.
 3. Érdemes lehet figyelembe venni a vállalkozás jelenlegi helyzetét és azt, hogy ez hogyan befolyásolhatja a mutatót. Például egy magas adósságszinttel rendelkező vállalatnak alacsonyabb lehet a ROE-ja az adósság kamatai miatt.
 4. Figyeld meg a teljesítményt az idő folyamán. A mutató nagymértékben változhat egyik időszakról a másikra.
 5. Használd a ROE-t más mutatókkal együtt, hogy teljes képet kapj a vállalat jövedelmezőségéről.

Hogyan növelhető egy vállalat ROE-ja?

Az ROE növelésének néhány módja:

 1. Növeld a nettó nyereséget: Ezt főként az értékesítések növelésével vagy a költségek csökkentésével lehet elérni.
 2. Csökkentsd a nettó eszközértéket.
 3. Használd hatékonyan az adósságot: ez rövid távon növelheti az ROE-t, feltéve, hogy a vállalat elegendő nyereséget képes generálni a kölcsön kamatainak fedezésére. Azonban a magas adósságszint növelheti a kockázatot és csökkentheti a vállalat pénzügyi stabilitását.
 4. Növeld a működési hatékonyságot: ez segíthet a vállalat nettó nyereségének és így a ROE-nak a növelésében is. Ez magában foglalhatja a költségek csökkentését, a termelékenység növelését és a termékek vagy szolgáltatások minőségének javítását.

Mi a különbség a ROE és a ROA között?

A ROE-tól eltérően a ROA nevezője a vállalat összes eszköze, azaz ebben az esetben nem vonjuk le a kötelezettségeket.

Mind a két mutató lehetővé teszi a vállalat által generált nyereség mérését. Azonban mindkét mutatót más indikátorokkal együtt kell használni, mivel nem ismerjük a cég eladósodottsági szintjét.

A ROE és a ROA összehasonlítását mindazonáltal más, azonos ágazatú vállalatokéval, vagy az ágazat átlagával kellene elvégezni.

A ROE korlátai

A mutatónak több korlátja is lehet bizonyos helyzetekben:

 • Inkonzisztens nyereségek: Tegyük fel, hogy egy vállalat több időszakban is veszteséget termelt. Ez csökkenti a nettó eszközértéket, és visszatartott veszteségként kerül nyilvántartásba. Most képzeljük el, hogy e rossz időszak után a cég nyereséget termel. A mutató kiszámításakor csökkentett eszközértékkel rendelkezünk, ami magas mutatót eredményezhet, de ez a korábbi veszteségek torzítása miatt van.
 • Túlzott adósság: Ahogy korábban is írtuk, egy vállalat nyereséget termelhet, de adósságot is felvehet. Így rövid távon magas számot láthatunk, de a nagy adósság később befolyásolhatja az üzleti eredményeket.
 • Negatív nettó eszközérték vagy negatív éves eredmény: Ha a nettó eszközérték negatív, vagy ha a vállalat eredménye nem nyereség, hanem veszteség, az torzítja a mutatót.

Összefoglalva, a magas ROE elvileg pozitív, de ha a mutató túl magas, ez túlzott adósságra vagy inkonzisztens nyereségre utalhat.

Egyéb jövedelmezőségi mutatók, mint például a ROE

További érdekes jövedelmezőségi mutatók:

 • ROI (Return on Investment): Ez egy olyan pénzügyi mérőszám, amely egy befektetés jövedelmezőségét értékeli. A nettó nyereség és a befektetés összköltsége osztva, általában százalékban kifejezve. A különböző befektetések hatékonyságának összehasonlítására szolgál.
 • ROIC (Return on Invested Capital): Ez egy olyan jövedelmezőségi mérőszám, amely megmutatja, hogy egy vállalat hogyan használja fel befektetett tőkéjét (beleértve az adósságot és a saját tőkét is) nyereség termelésére. Kiszámítása úgy történik, hogy az adózás utáni nettó működési eredményt (NOPAT) elosztjuk a teljes befektetett tőkével.
 • ROCE: Ez a befektetett tőke megtérülése. Úgy számítják ki, hogy a működési eredményt (EBIT) elosztják a lefektetett tőkével (nettó pénzügyi adósság + nettó vagyon).

Röviden, a magas ROE elvileg pozitív, de ha az arány nagyon magas, az túlzott adósságra vagy inkonzisztens nyereségre utalhat, amint azt fentebb kifejtettük.

👉 További információért: Mi a fundamentális elemzés?

Kapcsolódó cikkek