A Legismertebb Diagramalakzatok

Technikai elemzés során a számunkra releváns diagramok vizsgálatával és elemzésével törekszünk minták és trendek azonosítására, hogy végül megalapozott döntéseket hozhassunk. Az elemzés egyik legfontosabb része a diagramalakzatok észrevétele és jelentésük megértése. Ezek a gyakran előforduló minták ugyanis sok esetben rendkívül jól jelzik a jövőbeni ármozgásokat.

Ebben a cikkben megnézzük a 10 legfontosabb diagramalakzatot, és hogy hogyan használhatóak a kereskedési döntések meghozatala során.

Diagramalakzatok

Hogyan segíthet a kereskedés során a diagramalakzatok megfigyelése?

A diagramalakzatok megfigyelése a technikai elemzés egy fontos módszere, mely során a kereskedési diagramok mintáinak megfigyelésére összpontosítva igyekszünk előrejelezni a piac jövőbeli mozgásait. Fő célja az ármozgások olyan mintázatainak azonosítása, amelyek trendváltozást jelezhetnek a piacon.

Más szóval az ármozgás, a volumen és a diagramminták segítségével próbáljuk megjósolni, hogy egy pénzügyi eszköz ára hogyan fog mozogni.

Ehhez három alapelvből indulunk ki:

 1. Az ár mindent leképez
 2. A történelem ismétli önmagát
 3. Az ár trendekben mozog

👉 Ha még többet olvasnál a technikai elemzés alapjairól, az alábbi cikkeket ajánljuk a figyelmedbe:

A diagramalakzatok elemzésének lényege: támasz- és ellenállási szintek

Támaszszint: az alsó szint

A támasz egy specifikus árszint, amelynél várhatóan az árfolyam esése megtorpan. Ez egy olyan árszint, amelynél a múltban a vásárlók hajlandóak voltak belépni a piacra és vásárolni, ami az ár helyreállását okozza.

A támaszszint azon az elgondoláson alapul, hogy az árak nem esnek egy bizonyos szint alá a vásárlási nyomás miatt. Ha egy ár a támaszszint közelébe esik, majd visszapattan, azt mondják, hogy visszapattanás történt a támaszszintről. A kereskedők a visszapattanást vásárlási jelzésként használhatják a piacon.

Támogatási vonal példa az Inditex (ITX) részvényen

Ellenállás: a felső szint

Az ellenállási szint a támaszszint ellentettje, vagyis az az árszint, amelynél a kereskedők hajlandóak eladni egy adott eszközt, ami az ár emelkedésének megállását vagy az ár csökkenését okozza. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az eladási nyomás megakadályozza, hogy az árak ezen a szinten túl emelkedjenek.

A kereskedők számára az ellenállási szint egy eladási jel lehet.

A grafikonon ábrázolva az ellenállási szint egy egyenes vonalként jelenik meg, amelyet az ár nehezen halad meg.

Az ellenállás példája egy Bitcoin grafikonon

Bitcoin árfolyamát ábrázoló grafikonon például láthatjuk, hogy 2022 végén a Bitcoin többször is sikertelenül próbálkozott egy fontos ellenállási szint áttörésével (amely körülbelül 17.800 dollár volt), és hogy több kísérlet után végül erővel törte át azt.

Trendek a diagramalakzatokban

A trend a piac általános iránya. A diagramalakzatok megfigyelésének módszere azon az elven alapul, hogy a piac trendekben mozog, amelyek lehetnek bikák, medvék vagy oldalirányúak.

 • Egy bika trendet a folyamatosan emelkedő árak jellemeznek.
 • Egy medve trendet a folyamatosan csökkenő árak jellemeznek.
 • Egy oldalirányú trendet az árak szűk tartományban történő mozgása jellemez, világos irány nélkül.

A diagramalakzatok megfigyelésén alapuló technikai elemzést a befektetők arra használják, hogy azonosítsák a piaci trendeket és meghatározzák azok általános irányát.

A fő diagramalakzatok

Most pedig nézzünk meg 10-et a kereskedők körében legnépszerűbb diagramalakzatok közül!

1. Váll-fej-váll

A váll-fej-váll (vagy fej-váll) alakzat egy gyakran használt és viszonylag könnyen felismerhető mintázat. A nevét három csúcspontjáról kapta, melyek közül a középső van a legmagasabban, a két külső pedig hasonló magasságban helyezkedik el – így a mintázat a fejet és a mellette két oldalt elhelyezkedő vállakat idézi.

Ez az egyik legmegbízhatóbb alakzat. A váll-fej-váll a bikás trend medvés trendbe fordulását jelzi, azaz a felfelé tartó trend a vége felé közeledik.

Váll-fej-váll diagramalakzat

2Inverz váll-fej-váll

Az inverz vagy fordított váll-fej-váll alakzat arra figyelmeztet minket, hogy a trend egy medvés időszakból bikásba változik.

Inverz váll-fej-váll diagramalakzat

3. Dupla csúcs

A dupla csúcs alakzat arra figyelmeztet minket, hogy a trend bikásból medvésbe fordul. A diagramon két csúcsot, közöttük pedig egy minimumot láthatunk.

Dupla csúcs diagramalakzat

4. Dupla alj

A dupla alj alakzat akkor jön létre, amikor az ár alacsony pontra esik, majd visszapattan, és ismét ugyanarra az alacsony pontra esik, mielőtt újra visszapattanna. A mintát bikás indikátornak tekintik, mivel azt sugallja, hogy a medvés trend után bikás trend következik.

dupla alj két mélypontból áll, amelyeket egy emelkedés választ el. A két mélypont jelentős támaszszintnek is tekinthető.

A dupla alj egy jó vételi lehetőség, különösen, ha a második mélypont kissé magasabb az első mélypontnál.

Háromszoros csúcsdiagram figura, amely bemutatja egy biztonság árának esését és visszapattanását

5. Tripla csúcs

A tripla csúcs egy medvés piacra jellemző diagramalakzat, amely akkor alakul ki, amikor az ár háromszor egymás után van csúcson, és minden csúcs nagyjából azonos szinten van. A minta általában három és hat hónap közötti ideig tartó időszakokra jellemző.

A tripla csúcsot megbízható trendváltás jelzőnek tekinti. Azt sugallja, hogy a bikás piac kezd medvéssé alakulni. A tripla csúcs potenciális eladási pontot jelezhet, mivel az ár a későbbiekben valószínűleg csökkenni fog.

6. Tripla alj

A tripla alj akkor alakul ki, amikor az árfolyam háromszor egymás után kerül mélypontra, és minden mélypont nagyjából azonos szinten van. A minta általában három és hat hónap közötti időszakban teljesül.

A tripla aljat a triplás csúcshoz hasonlóan megbízható trendváltás jelzőnek tekintik. Azt sugallja, hogy a medvés piac kezd bikássá alakulni. A tripla alj potenciális vásárlási lehetőséget mutat, mivel az ár a későbbiekben valószínűleg emelkedni fog.

A tripla alj négy szakaszból áll:

 1. Az első esés. Ekkor még nem világos, hogy háromszoros alj minta alakul-e ki.
 2. Az ár ismét esik, az első mélypont támaszszintként működik. Ez azt jelzi, hogy a medvés piac lehanyatlóban van.
 3. Az ár ismét esik, de ezúttal áttöri a támaszszintet. Ez azt jelzi, hogy bikás trend fog kialakulni.
 4. Az ár emelkedik és áttöri az ellenállási szintet. Ez jó időpont a hosszú pozícióba való belépéshez.

Itt van néhány további tipp a tripla alj alakzathoz:

 • A mintát lefelé irányuló trendben keresd!
 • A harmadik aljnak magasabbnak kell lennie, mint az első két alj.
 • Az árnak át kell törnie az ellenállási szintet, amely a második és harmadik alj között alakult ki.
 • A mintát más technikai indikátoroknak is meg kell erősíteniük, mint például a mozgó átlagok.
A hármas alj chartista ábrája, amely bemutatja a biztonság árának három egymást követő emelkedését és esését.

7. Zászló

A zászló alakzatok az áringadozások azonosításában segítenek. Észlelésükkel arra találhatjuk meg a választ, hogy folytatódik-e a korábbi időszakra jellemző trend, ha az ár hirtelen a trenddel ellentétes irányba mozdul.

Egy bikás zászló alakzat esetén a hosszú, felfelé irányuló trendet egy rövid, lefelé irányuló trend követi, majd a piac újra erőteljesen felfelé indul.

A medvés zászló esetén egy lefelé irányuló, fokozott volumenű trendet láthatunk, amit egy rövid, felfelé irányuló konszolidáció követ, hogy végül újra lefelé tartó irányba álljon vissza a piac.

8. Háromszög

A háromszög alakzat a zászlóhoz hasonlóan egy trend folytatódását jelezheti. Háromszög alakzat esetén a diagramon azt láthatjuk, hogy az ár az addigi trendet megszakító bikás vagy medvés ingadozásokat kezd mutatni, amelyek erőssége fokozatosan csökken, míg végül általában visszaáll az eredeti trend.

Háromszög alakzat

9. Téglalap

téglalap akkor alakul ki, amikor az árak egy szűk tartományban konszolidálódnak egy időszakra. A téglalap kialakulása egy konszolidációs fázist jelez, amelyben sem a vevők, sem az eladók nem uralják a helyzetet, és az ár egy szűk tartományban marad.

 • bikás téglalap akkor alakul ki, amikor az árak egy szűk tartományban konszolidálódnak egy emelkedő trend után, ami azt jelzi, hogy a vevők szünetet tartanak, mielőtt az emelkedő trend folytatódna.
 • medve téglalap viszont egy medve trend után alakul ki és azt sugallja, hogy az eladók szünetet tartanak, mielőtt a medve trend folytatódna.

A kereskedők a téglalapokat a belépési és kilépési lehetőségek azonosítására használják. Amikor az ár áttöri a bikás téglalap ellenállási szintjét, azt vételi jelzésnek tekintik, míg amikor az ár áttöri a medve téglalap támaszszintjét, azt eladási jelzésnek tekintik.

Chartist Rectangle Figure showing the consolidation of prices in a narrow range

10. Ék alakzatok

Az ék alakzat általában egy-egy trend tetején vagy alján alakul ki. Kétfajta ék alakzattal találkozhatunk: a csökkenő ékkel és az emelkedő ékkel. Mindkettőre jellemző, hogy az árfolyam csúcspontjai és mélypontjai egyre közelednek egymáshoz, azaz egyre kisebb lesz az ártartomány, amin belül az ár mozog.

Emelkedő ék alakzat esetén a csúcspontok és a mélypontok is egyre magasabban lesznek, miközben a köztük lévő különbség csökken. A növekvő éket gyakran lefelé irányuló mozgások követik.

Csökkenő ék esetén a csúcspontok és a mélypontok is egyre alacsonyabban lesznek, miközben a köztük lévő különbség is csökken. A csökkenő éket gyakran felfelé irányuló trendváltozás követi.

Bár az ék alakzatok elég megbízhatóak, nem mindig mutatnak trendváltozást; néha folytonosságot mutatnak.

Graphical representation of bullish and bearish wedges

👉 Ha jobban beleásnád magad a diagramokon látott gyertyamintákba, az alábbi cikket ajánljuk figyelmedbe: Japán gyertya minták a tőzsdén

Technikai elemzése a diagramalakzatok alapján

Végül, alkalmazzuk mindazt, amit tanultunk egy konkrét példán:

a hét tartományának grafikus ábrázolása az Ibex 35-ön osztalékkal

Megfigyelhetjük, hogy a 2015-ös medvés trend után, 2016-ban egy dupla alj következik, ami végül bikás trendbe megy át. Miután a trend egyértelműen gyengült, egy inverz váll-fej-váll következik. 2020-ban ismét medvés trend következik, majd egy zászlót láthatunk. 2022 előtt végül dupla csúcs jelenik meg.

GYIK

Mi a legpontosabb diagramalakzat?

A tanulmányok szerint a váll-fej-váll minta a legpontosabb és legjövedelmezőbb diagramalakzat 89% -os sikeraránnyal, majd a dupla alj (88%) és a tripla alj és csökkenő háromszög minták (87%) következnek.

Hogyan erősíthetem meg egy diagramalakzat érvényességét, mielőtt kereskedési döntést hozok?

Létfontosságú további tényezőket figyelembe venni a megerősítéshez, mint például a volumentrendek, az ármomentum mutatók és a támasz/ellenállás szintek. Ezek a kiegészítő jelek segíthetnek érvényesíteni a diagramalakzatok által javasolt lehetséges eredményeket.

Hogyan értelmezzük a részvények diagramalakzatait?

Egy részvény diagramalakzata a részvény ármozgásainak vizuális reprezentációja egy adott időtartományban. A kereskedők és befektetők ezeket használják a potenciális trendfordulók, minták és támasz- és ellenállási szintek azonosítására. 

Kapcsolódó cikkek

VSA: mi az és hogyan működik?
Ebben a cikkben a Volume Spread Analysisról (VSA) lesz szó, egy haladó technikai elemzési technikáról, amely a kereskedési volumen és az árak kapcsolatára összpontosít. A Tom Williams által kifejlesztett módszer a kereslet és a kínálat mögötti erő...
Fibonacci-sorozat
A Fibonacci-sorozat egy olyan számsor, amely évszázadok óta foglalkoztatja a matematikusokat, kereskedőket és elemzőket. Az egyszerű szab...