Mi a CAPEX?

A következő cikkben bemutatjuk az egyik legfontosabb fogalmat a vállalatok pénzügyi elemzésében, ami nem más, mint a CAPEX. Mit jelent ez, és hogyan számítják ki? És ami a legfontosabb, hogyan lehet értelmezni az eredményeket?

CAPEX

Ebben a cikkben mindent átnézünk.

Mi a CAPEX?

A CAPEX (angolul Capital Expenditure) az a kiadás, amelyet egy vállalat hosszú távú befektetésekre fordít, mint amilyen például az eszközök beszerzése vagy a bővítési és modernizációs projektek megvalósítása.

Ezeket a kiadásokat általában saját forrásokból vagy hosszú távú hitelekből finanszírozzák, és tőkekiadásként számolják el.

És itt van a lényeg: a CAPEX nem csak kiadás, hanem befektetés is! Ez az a pénz, amit a vállalkozásod hosszú távú fenntartására, javítására és bővítésére fordítasz.

Most, hogy megértetted a fogalmát, térjünk vissza a technikai definícióhoz: A Capital Expenditure a vállalat által végrehajtott azon pénzkiadást jelenti, amelyet tárgyi eszközök megszerzésére, fenntartására vagy fejlesztésére fordítanak, és amelyek várhatóan jövőbeni gazdasági hasznot hoznak. Ezek az eszközök magukban foglalhatják a gépeket, berendezéseket, infrastruktúrát vagy ingatlanokat is, és a CAPEX befektetési kiadásként kerül rögzítésre a vállalat eredménykimutatásában.

Hogyan számítják ki a CAPEX-et? | Képlet

A CAPEX képlete változhat a számítás kontextusától és specifikusságától függően. Általánosságban azonban a következő alapképlet segítségével számítható ki:

Ahol:

 • Nettó tárgyi eszközök változása: Ez a nettó tárgyi eszközök közötti különbség az időszak végén az időszak elejéhez képest. A nettó tárgyi eszközök egyenlő a teljes tárgyi eszközök mínusz a felhalmozott értékcsökkenés.
 • Értékcsökkenés: Az időszak során rögzített teljes értékcsökkenési költség.

A CAPEX kiszámításához azonban nem kell számításokat végezni, csak fel kell ismerni azt a pénzügyi kimutatásokban.

A CAPEX azonosítása a pénzügyi kimutatásokban bonyolultnak tűnhet, de valójában van egy meglehetősen egyszerű módja ennek. A kulcs az, hogy figyeljük a vállalat pénzforgalmi kimutatásait.

Az eredménykimutatásokban ugyanis van egy konkrét szakasz, amelyet „Beruházási Cash Flow„-nak vagy “Beruházási készpénz”-nek (a forrástól függően más-más néven is szerepelhet) neveznek. Itt találhatók az információk a vállalat által hosszú távú eszközökbe, például üzemekbe, ingatlanokba és berendezésekbe történő beruházásokról.

A CAPEX azonosításának leggyakoribb módja az eredménykimutatásokban az „Üzemek, ingatlanok és berendezések vásárlása” vagy „Tőkeberuházások (capital expenditure)” tétel megkeresése. Ez a tétel azt a pénzt jelenti, amelyet a vállalat tárgyi eszközök beszerzésére vagy fejlesztésére költött, amelyek várhatóan hosszú távon hasznot hoznak.

Ha meg szeretnéd tudni, hogy egy vállalat mennyit fektetett be CAPEX-be egy adott időszakban, egyszerűen keresd meg az „Üzemek, ingatlanok és berendezések vásárlása” vagy „Tőkeberuházások” tételben szereplő összeget az eredménykimutatásokban. Ez világos képet ad arról, hogy mennyit fordítottak tőkeberuházásokra az adott időszakban. Ennyire egyszerű!

👉 További információkért: Fundamentális elemzés a tőzsdén

A CAPEX típusai

Kétféle CAPEX létezik, a karbantartási és a bővítési;

1. Karbantartási CAPEX.

Ez a CAPEX típus azokra a beruházásokra utal, amelyek célja a vállalat meglévő eszközeinek működésben tartása. Ide tartoznak azok a kiadások, amelyek a berendezések és ingatlanok javítására, cseréjére vagy frissítésére irányulnak, és amelyek szükségesek az üzletmenet folyamatos működéséhez. A karbantartási CAPEX biztosítja, hogy a vállalat eszközei hatékonyak maradjanak és megfeleljenek a szükséges minőségi és biztonsági előírásoknak.

2. Bővítési CAPEX.

A bővítési CAPEX azokra a beruházásokra utal, amelyek célja új eszközök hozzáadása vagy a meglévők fejlesztése azzal a céllal, hogy növeljék a vállalat működési kapacitását vagy új piacokra lépjenek be.

Ez a fajta CAPEX nem szükséges a vállalkozás jelenlegi működésének fenntartásához, hanem a növekedés, a versenyképesség és a hosszú távú jövedelmezőség előmozdítása érdekében történik.

Most térjünk vissza az autós metaforánkhoz:

 • Karbantartás: Képzeld el, hogy a vállalkozásod olyan, mint egy autó. Biztosítanod kell, hogy jó állapotban legyen és megfelelően működjön, igaz? Ez magában foglalja a rendszeres szervizelést, az olajcserét, a fékek ellenőrzését és a műszaki vizsgát, hogy megfeleljen a biztonsági és működési szabványoknak. Nos, mindez olyan, mint a vállalat karbantartási CAPEX-e. Ez az a beruházás, amely ahhoz szükséges, hogy a vállalkozásod zökkenőmentesen működjön és megőrizze piaci pozícióját.
 • Bővítés: Mi történik ha többet akarsz, mint csupán jó állapotban tartani az autódat? Mi van, ha gyorsabbá, biztonságosabbá vagy kényelmesebbé akarod tenni, hogy versenyezhess vagy messzebbre juthass? Nos, ez olyan, mint a vállalat bővítési CAPEX-e. Ezek azok a további beruházások, amelyeket új képességek hozzáadására, új piacok felfedezésére vagy egyszerűen a versenytársak legyőzése érdekében teszel. Nem ahhoz szükségesek, hogy a vállalkozásod továbbra is működjön, de alapvetőek, ha a következő szintre akarod emelni a cégedet és új célokat akarsz elérni.

Egyéb specifikációk

Nézzünk meg néhány részletet a mutató meghatározásakor:

 • Nem lehet külön azonosítani a karbantartási és a bővítési capexet, hacsak a vállalat nem tájékoztat erről az éves jelentésében. Néhány vállalatnál a karbantartási capexet megközelítőleg az értékcsökkenés és amortizáció egyenértékűjének lehet tekinteni, és bár néha helyes lehet, máskor azonban nem, ezért nem célszerű ezt a gyakorlatot alkalmazni a hibák elkerülése végett.
 • A felvásárlások is ide tartoznak? Attól függ. Ha egy vállalat nem végez rendszeresen felvásárlásokat minden évben, és csak alkalmi stratégiai felvásárlásokat hajt végre, akkor nincs értelme a felvásárlásokat ennek tekinteni. Ha a vállalat természetes tevékenysége egy Serial Acquirer, azaz egy olyan vállalat, amely rendszeresen és tevékenysége részeként minden évben felvásárlásokat hajt végre, akkor van értelme ezeket a felvásárlásokat bővítési CAPEX-nek tekinteni, és hozzáadni a teljes számhoz.

Hogyan értelmezzük a CAPEX-et?

A CAPEX értelmezése alapvető fontosságú a vállalat pénzügyi egészségének és befektetési stratégiáinak megértéséhez. Egy gyakori módja a CAPEX értékelésének, ha kiszámítjuk annak arányát a vállalat teljes értékesítéséhez képest.

Magas CAPEX

Ehhez egyszerűen elosztjuk a teljes CAPEX összegét a vállalat ugyanazon időszakban elért teljes értékesítésével. Ez egy képet ad arról, hogy a vállalat teljes bevételének mekkora részét fordítják tőkebefektetésekre.

Például, ha egy vállalat CAPEX-e 500 000€ és a teljes értékesítése 5 000 000€ volt ugyanabban az időszakban, akkor a CAPEX az értékesítéshez viszonyítva 10% lenne (500 000 / 5 000 000 * 100). Ez azt jelenti, hogy a vállalatnak 1€-t kell befektetnie CAPEX-be minden 10€ bevétel után, hogy fenntartsa növekedését és tevékenységeit és/vagy bővítse azokat.

De mit jelent ez az arány, és hogyan értelmezhetjük? Nos, ennek az aránynak az összehasonlítása más, azonos ágazatban működő vállalatokkal nagyon hasznos lehet. Ha azt tapasztalod, hogy a vállalat CAPEX-e az értékesítéshez viszonyítva magasabb, mint az ágazati átlag, az azt jelentheti, hogy a vállalat jelentős befektetéseket hajt végre, hogy fenntartsa versenyképességét vagy növekedését ösztönözze. Másrészt, ha a mutató az értékesítéshez viszonyítva alacsonyabb, mint az ágazati átlag, az azt jelezheti, hogy a vállalat nem fektet be elegendő mértékben tárgyi eszközökbe, ami befolyásolhatja azon képességét, hogy lépést tartson a versennyel vagy bővüljön a jövőben.

Alacsony CAPEX

Fontos, hogy ne legyünk túl merevek, és megértsük, hogy a CAPEX az értékesítéshez viszonyítva relatív, és értelmezéséhez figyelembe kell venni az egyes vállalatok sajátos kontextusát. Az alacsony CAPEX az értékesítéshez viszonyítva nem mindig negatív jel; valójában jelezheti a működési hatékonyságot és az erős versenyhelyzetet.

Például egy vállalat, amely az előző években jelentős tőkebefektetéseket hajtott végre, olyan helyzetben lehet, hogy már rendelkezik modern infrastruktúrával, élvonalbeli technológiával és elegendő termelési kapacitással a piaci kereslet kielégítésére. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a vállalatnak kevesebbet kell költenie tevékenységének fenntartására és bővítésére a versenytársaihoz képest. Pontosan ez történt a TISG-vel 2023-ban. Láthatjátjuk, hogy nagyon alacsony a cég CAPEX-e az előző évekhez képest, amikor a vállalat keményen befektetett termelési kapacitásának bővítésébe.

Ez annak köszönhető, hogy a korábbi befektetések versenyelőnyhöz juttatták a vállalatot, ami lehetővé teszi számára, hogy hatékonyabban és nyereségesebben működjön a jelenben. Ezenkívül egy jól karbantartott, szilárd tárgyi eszközbázissal rendelkező vállalatnak a jövőben kevesebb tőkebefektetésre lehet szüksége piaci pozíciójának fenntartásához vagy akár bővítéséhez.

Ezért a vállalat CAPEX-ét az értékesítéshez viszonyítva elengedhetetlen figyelembe venni a korábbi befektetések történetét, a jelenlegi versenyhelyzetét és a meglévő eszközeiből származó fenntartható hozamok generálásának képességét. Az alacsony szám az értékesítéshez viszonyítva ebben a kontextusban pozitív jelzője lehet a hatékony pénzügyi menedzsmentnek és az intelligens befektetési stratégiának a múltban.

Egyéb fontos CAPEX mutatók

A korábbi részben bemutatottak figyelembevételével kiszámíthatjuk a következő mutatókat is:

 • CAPEX/nem forgóeszközök: Ez a CAPEX hatását mutatja a nem forgóeszközök méretére.
 • CAPEX/amortizációk: Ha magas, az azt jelenti, hogy a CAPEX nagy része a termelési kapacitás bővítésére irányul. Ha alacsony, akkor a karbantartási költségek dominálnak.

Kiszámítható a CAPEX aránya a nettó nyereséghez viszonyítva is, vagy az EBITDA-hoz és az értékesítéshez. Ezáltal például megtudhatjuk, hogy mennyi tőkebefektetés szükséges egy egységnyi nettó nyereség eléréséhez.

Nézzünk egy példát: ha a CAPEX 14.500 €, és a nettó nyereség 5.000 €, akkor elosztjuk a 14 500-at 5 000-rel, ami 2,9-nek felel meg. Ez azt jelenti, hogy minden 2,9 € CAPEX után 1 € nettó nyereséget kaptunk.

Fontos megjegyezni, hogy a CAPEX alapvetően nem állandó évről évre. Ha egy vállalat bővítési fázisban van, akkor valószínű, hogy több éven keresztül növekedni fog a CAPEX az értékesítésekhez képest, mivel új létesítményekbe, berendezésekbe vagy technológiába fektet be. Azonban amint ezek a befektetések elkezdenek megtérülni, lehetséges, hogy a CAPEX az értékesítésekhez képest stabilizálódik vagy akár csökken is, ahogy a vállalat normalizálja a tőkeeszközökbe történő befektetési szintjét.

CAPEX és OPEX. Miben különböznek?

Most beszéljünk a CAPEX és OPEX közötti különbségekről.

Ezek a mutatók olyanok, mint egy érem két oldala a vállalati pénzügyek világában. Egy mondatban összefoglalva az előbbi befektetés, míg az utóbbi kiadás.

 • A CAPEX, vagyis a Capital Expenditure, olyan hosszú távú befektetés, amely a vállalkozás növekedését szolgálja. Ez az a pénz, amit nagy és tartós dolgokra költesz, mint amilyenek például az új berendezések, a létesítményfelújítások vagy akár egy új központ építése.
 • Másrészt az OPEX, vagyis az Operating Expenditure, azokat a kiadásokat foglalja magában, amelyeket a mindennapi működés fenntartására fordítasz. Ide tartoznak például a bérek, a bérleti díjak, az irodai kellékek és egyéb rendszeres működési költségek. Ez olyan, mint az autód karbantartási költségei, például a benzin és az olaj, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az minden nap működjön.

A CAPEX és az OPEX közötti kulcsfontosságú különbség az időhorizont és az egyes célok. Míg az előbbi a hosszú távú befektetésekre összpontosít, amelyek a vállalat növekedését és bővülését szolgálják, addig az utóbbi a napi működési költségekre koncentrál, amelyek szükségesek a vállalkozás fenntartásához.

Milyen típusú beruházási projektek finanszírozhatók ezekkel?

A beruházási projektek általában CAPEX-el (tőkekiadás) vagy OPEX-el (működési kiadás) finanszírozhatók a fejlesztett beruházás típusától függően.

CAPEX beruházási projektek

Általában azon beruházási projekteket, amelyek tárgyi eszközök beszerzését vagy a vállalat termelési kapacitásának javítását jelentik, ezzel finanszírozzák.

Néhány példa ezekre:

 • Gépek, berendezések vagy épületek beszerzése.
 • Üzembővítési vagy modernizációs projektek.
 • Hatékonyabb vagy technológiailag fejlettebb termelési rendszerek telepítése.
 • Új termékek vagy szolgáltatások fejlesztése, amelyek jelentős beruházást igényelnek kutatás és fejlesztés terén.

OPEX beruházási projektek

Azok a beruházási projektek, amelyek ismétlődő kiadásokat vagy rövid időn belül amortizálódó kiadásokat jelentenek, általában OPEX (működési költség) finanszírozással valósulnak meg. Néhány példa ezekre:

 • Nyersanyagok vagy alapanyagok beszerzése.
 • Kisebb értékű és élettartamú eszközök vagy berendezések beszerzése.
 • Szoftverek vagy licencek beszerzése.
 • Javítások vagy megelőző karbantartás az üzemben.
 • Személyzet képzése.
 • Reklám vagy marketing kampányok.

Egyéb mutatók:

 • OPEX (Operating Expenditure): Az ismétlődő és szükséges kiadásokra utal, amelyek a vállalat napi működésének fenntartásához szükségesek. Ez magában foglalja a költségeket, mint például a bérek, bérleti díjak, közüzemi szolgáltatások és irodai kellékek.
 • Értékesítési, Általános és Adminisztratív Költségek (SG&A): Az értékesítési, marketing, adminisztrációs és általános működési tevékenységekhez kapcsolódó költségek. Ez magában foglalja a reklámköltségeket, az adminisztratív alkalmazottak bérét és az irodabérleti díjakat.
 • Beruházott Tőke: Az a teljes összeg, amelyet egy vállalat tárgyi és immateriális eszközökre fordított, mint például a berendezések, ingatlanok, technológia és egyéb erőforrások, melyek szükségesek a kereskedelmi tevékenységek végrehajtásához.
 • ROE (Return on Equity): Ez egy pénzügyi jövedelmezőségi mutató, amely összehasonlítja egy vállalat nettó nyereségét a részvényesek saját tőkéjével. Úgy számítják ki, hogy a nettó nyereséget elosztják a saját tőkével, és százalékban fejezik ki. A ROE megmutatja, hogy mekkora nyereséget termel a részvényesek befektetéséhez képest a vállalat.

Összefoglalva tehát, a vállalat CAPEX-e egy adott időszak alatt végrehajtott beruházások összessége, amelyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy fenntartsa tevékenységét a berendezések, gépek és/vagy technológiai szabadalmak újrabefektetése vagy bővítése révén.

Kapcsolódó cikkek