Mi az OpEx (üzemeltetési költségek)?

Amikor egy vállalatot elemzünk, gyakran a nagy befektetésekre és növekedési stratégiákra összpontosítunk. De mi van azokkal a költségekkel, amelyek olyanok, mint az olaj a motorban, és amelyek nap mint nap zökkenőmentesen működtetik az egészet? Itt jön képbe az OpEx.

OpEx (üzemeltetési költségek)
OpEx

Mi az OpEx?

Az OpEx (Operating Expenditure) azokra a rendszeres és szükséges költségekre utal, amelyek a vállalat napi működésének fenntartásához szükségesek. Ez magában foglalja az olyan költségeket, mint a bérek, bérleti díjak, közüzemi szolgáltatások, irodai kellékek és egyéb szükséges kiadások, amelyek a kereskedelmi tevékenységek fenntartásához szükségesek. Az OpEx kiadásként kerül rögzítésre a vállalat eredménykimutatásában, és alapvető fontosságú a működési hatékonyság és a rövid távú pénzügyi egészség értékeléséhez.

Képzelj el egy vállalatot úgy, mint egy mozgásban lévő motort a pénzügyi piacon. Természetesen üzemanyagra van szüksége a működéshez, de ezen kívül olyan dolgok is kellenek, mint az alkalmazottak fizetése, az iroda bérleti díja és a működéshez szükséges kellékek. Ezek azok a költségek, amelyek a vállalat motorját működésben tartják, és pontosan ezt teszi az OpEx. Ezek tehát a napi működés fenntartásához szükséges költségek a vállalat számára.

De miért fontos megérteni az OpEx-et egy vállalat elemzésekor? Gondolj rá így: ha nem tartod jó állapotban az autódat, valószínűleg problémáid lesznek az úton. Ugyanígy, ha nem kezeled megfelelően a működési költségeidet, a vállalatod pénzügyi nehézségekkel vagy akár a piaci versenyképesség elvesztésével is szembesülhet.

Tehát, amikor legközelebb átnézed egy vállalat pénzügyeit, ne feledkezz meg az OpEx-ről sem. Ez az üzemanyag, amely a vállalat pénzügyi motorját működésben tartja. Lehetővé teszi számodra, hogy értékeld a működési hatékonyságát és rövid távú pénzügyi egészségét.

Milyen költségeket tartalmaz az OpEx egy vállalatnál?

Amikor egy vállalatot elemzünk, az OpEx-et alkotó különböző tételek megértése alapvető fontosságú ahhoz, hogy világos képet kapjunk a működési hatékonyságáról és pénzügyi egészségeiről. Nézzük meg az OpEx főbb összetevőit:

 • Értékesítési, Általános és Adminisztratív Költségek (SG&A): Ezek a költségek széles skáláját ölelik fel az értékesítési, marketing, adminisztrációs és általános vállalati tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek. Ide tartoznak a személyzeti bérek, irodabérlés, közüzemi szolgáltatások, biztosítás, irodai anyagok és egyéb, a napi üzletmenethez kapcsolódó költségek.
 • Értékcsökkenés és Amortizáció: Bár technikailag nem készpénzkiadások, az értékcsökkenést és az amortizációt az OpEx részeként tartják számon, mert ezek az eszközök fokozatos költségelosztását jelentik azok hasznos élettartama alatt. Az értékcsökkenés a tárgyi eszközökre, például épületekre és gépekre vonatkozik, míg az amortizáció a szellemi tulajdonra, mint amilyenek a szabadalmak és a védjegyek.
 • Egyéb Működési Költségek: Az SG&A költségeken és az értékcsökkenésen/amortizáción kívül az OpEx tartalmazhat egyéb, a vállalat működésének fenntartásához szükséges költségeket is. Ide tartozhatnak például a szállítási költségek, ellátmányok, üzleti utak, rendezvényszervezés és egyebek.

Ezek a tételek együtt alkotják a vállalat teljes OpEx-ét, és részletes képet adnak a napi üzletmenet fenntartásához és működtetéséhez szükséges költségekről.

Hogyan számítják ki az OpEx-et? | Képlet

Valójában nincsen egyetlen, szabványos képlet az OpEx kiszámítására, mivel ez a vállalat specifikus költségeitől függ. Azonban meghatározható az összes működési költség összegzésével, amelyek szükségesek a kereskedelmi tevékenységek fenntartásához.

Így tehát az OpEx meghatározásához tudni kell azonosítani azt a pénzügyi kimutatásokban.

Az OpEx azonosítása a pénzügyi kimutatásokban bonyolultnak tűnhet, de valójában van egy meglehetősen egyszerű módja. A kulcs az, hogy megfigyeljük a vállalat eredménykimutatását.

A vállalat eredménykimutatásában a bruttó nyereség alatt több költségtétel is megjelenik, amelyeket levonnak a bruttó nyereségből, hogy elérjék az üzemi eredményt vagy EBIT-et.

Ezek a költségtételek együtt alkotják a vállalat teljes OpEx-ét.

👉 További információkért: Pénzügyi mutatók a fundamentális elemzésben

Hogyan értelmezzük az OpEx-et?

Amikor egy vállalat OpEx-ét értelmezzük, kulcsfontosságú több tényezőt is figyelembe venni:

 • Összehasonlítás az ágazattal: Meg kell figyelni, hogy a vállalat OpEx-e hogyan viszonyul más, azonos ágazatban működő vállalatokéhoz, ami fontos perspektívát nyújthat a működési hatékonyságáról. Az ágazati átlagnál magasabb vagy alacsonyabb OpEx a költséggazdálkodás erősségeit vagy gyengeségeit jelezheti a versenytársakhoz képest.
 • Működési nyereség és működési árrés: Az OpEx kulcsfontosságú összetevő a Működési Nyereség (angolul EBIT) és a Működési Árrés kiszámításához. Ezek a veszteség- és nyereségszámla két legfontosabb mutatói, mivel a vállalat kereskedelmi tevékenységeinek jövedelmezőségét képviselik. Az alacsonyabb OpEx magasabb Működési Nyereséget és Működési Árrést eredményezhet, ami nagyobb jövedelmezőséget jelent a vállalat számára.
 • Árrések értékelése: Ideális esetben azt szeretnénk, ha a Működési Árrés a lehető legmagasabb lenne, mivel ez nagyobb hatékonyságot jelez a kereskedelmi tevékenységekből származó nyereség generálásában. Azonban annak meghatározásához, hogy az árrések jók-e vagy rosszak, össze kell hasonlítani azokat az ágazati árrésekkel. Ha a vállalat Működési Árrése jelentősen alacsonyabb az ágazati átlagnál, az azt jelezheti, hogy a vállalat túl sokat költ a bevételeihez képest, ami hosszú távon befolyásolhatja a jövedelmezőségét.

Az OpEx értelmezésekor fontos nemcsak a vállalat működési költségeinek összegét figyelembe venni, hanem azt is, hogy hogyan viszonyulnak ezek a költségek az iparág más vállalataihoz, és hogyan befolyásolnak olyan kulcsfontosságú mutatókat, mint például az Üzemi Eredmény és az Üzemi Marzs. Ez átfogóbb képet nyújt a vállalat működési hatékonyságáról és jövedelmezőségéről az iparági kontextusban.

CapEx vs OpEx. Miben különböznek?

Most beszéljünk a CapEx és OpEx közötti különbségekről.

A CapEx és az OpEx olyanok, mint egy érem két oldalai a vállalati pénzügyek világában. Azt mondhatjuk, hogy a CapEx befektetés, az OpEx pedig költség.

 • A CapEx, vagyis Capital Expenditure olyan, mint egy hosszú távú befektetés a vállalkozásod növekedéséhez. Ez az a pénz, amit nagy és tartós dolgokra költesz, mint amilyenek például az új berendezések, a létesítményfelújítások vagy akár egy új központ építése.
 • Másrészt az OpEx, vagyis Operating Expenditure azok a költségek összessége, amelyek nap mint nap felmerülnek a vállalkozásod zavartalan működésének fenntartásához. Ez magában foglalja a béreket, bérleti díjakat, irodai kellékeket és egyéb ismétlődő működési költségeket. Olyan, mint az autód karbantartási költségei, a benzin vagy az olaj, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minden nap megfelelően működjön.

A kulcsfontosságú különbség a CapEx és az OpEx között az időhorizont és a cél. Míg a CapEx a hosszú távú befektetésekre összpontosít, amelyek elősegítik a vállalat növekedését és terjeszkedését, addig az OpEx azon napi működési költségekre koncentrál, amelyek szükségesek az üzleti tevékenység fenntartásához.

Egyéb fontos pénzügyi mutatók

 • Üzemi Marzs (EBIT): Az EBIT egy vállalat jövedelmezőségi mutatója, amely azt jelzi, hogy az eladások minden egyes dollárjából mennyi válik adózás és kamat előtti nyereséggé. Úgy számítják ki, hogy az üzemi eredményt elosztják a teljes bevétellel, és százalékban fejezik ki. A magasabb üzemi marzs nagyobb hatékonyságot jelez a kereskedelmi műveletekből származó nyereség generálásában.
 • CapEx (Capital Expenditure): A CapEx azokra a pénzkiadásokra utal, amelyeket egy vállalat azért hajt végre, hogy megszerezzen, fenntartson vagy kijavítson olyan tárgyi eszközöket, amelyek várhatóan jövőbeni gazdasági hasznot hoznak. Ez magában foglalja a berendezésekbe, gépekbe, infrastruktúrába és más hosszú távú eszközökbe történő beruházásokat, amelyek alapvetőek a vállalat működése és növekedése szempontjából. A CapEx-t befektetési kiadásként rögzítik a pénzügyi kimutatásokban, és alapvető fontosságú a vállalat hosszú távú növekedése és versenyképessége szempontjából.
 • Befektetett tőke: Ez az az összeg, amelyet egy vállalat tárgyi és immateriális eszközökre fordít, mint amilyenek például a berendezések, az ingatlanok, a technológia és más erőforrások, amelyek szükségesek a kereskedelmi tevékenységek végrehajtásához.
 • ROE (Return on Equity): Ez egy pénzügyi jövedelmezőségi mutató, amely összehasonlítja egy vállalat nettó nyereségét a részvényesek saját tőkéjével. Úgy számítják ki, hogy a nettó nyereséget elosztják a saját tőkével, és százalékban fejezik ki. A ROE megmutatja, hogy mennyi nyereséget termel a vállalat a részvényesek befektetéséhez képest.

Összefoglalva tehát, ugyanúgy, ahogy a CapEx segít meghatározni a vállalatok fizikai tőkéjének költségét, az OpEx lehetővé teszi a vállalat napi működési költségeinek meghatározását. Így minél alacsonyabb ez a mutató az iparágához képest, annál hatékonyabb a vállalat.

Kapcsolódó cikkek