Likviditási Gyorsráta (Quick Ratio) – Mi ez és hogyan számítják ki?

A gyorsráta, angolul quick ratio vagy acid test, egy olyan pénzügyi mutató, amely egy vállalat azon képességét méri, hogy rövid távú kötelezettségeit jelenlegi eszközeivel fedezze. Tehát arról ad információt, hogy egy vállalat eleget tud-e tenni a vele szemben támasztott rövid lejáratú követeléseknek határidőre. Úgy számítják ki, hogy a forgóeszközöket (készpénz, követelések) a készletek levonása után elosztják a rövid távú kötelezettségekkel (rövid távú adósságok).

Likviditási Gyorsráta - Quick Ratio

A gyorsráta szigorú mutatónak tekinthető, mivel kizárja a készleteket a forgóeszközökből, ugyanis ezeket gyakran nehéz gyorsan készpénzzé tenni. Fontos, hogy egy vállalatnak elegendően magas gyorsrátája legyen, hogy képes legyen rövid távú kötelezettségeinek eleget tenni. Az 1-nél alacsonyabb gyorsráta azt jelenti, hogy a vállalatnak nincs elegendő likvid eszköze a rövid távú adósságainak fedezésére.

Fontos megjegyezni, hogy a gyorsrátát más pénzügyi mutatókkal együtt, és minden iparág sajátosságaihoz viszonyítva kell értelmezni, mivel az alacsony érték nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vállalat pénzügyi problémákkal küzd.

Likviditási Gyorsráta Értelmezése

A gyorsrátát a következőképpen számítják ki:

Gyorsráta = (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid távú kötelezettségek

Ahol:

  • Forgóeszközök: Tartalmazza a készpénzt, a követeléseket és más rövid távú befektetéseket, amelyek könnyen átalakíthatók készpénzzé.
  • Készletek: Tartalmazza azokat a termékeket, amelyeket a vállalat raktáron tart és értékesítésre szán.
  • Rövid távú kötelezettségek: Tartalmazza a rövid távú adósságokat, például a rövid távú kölcsönöket, a fizetendő számlákat és más rövid távú kötelezettségeket.

Fontos megjegyezni, hogy a gyorsráta relatív, nem mérhető abszolút értékekben, ezért fontos összehasonlítani az iparági átlaggal vagy a korábbi időszakokkal.

Ha a gyorsráta 1-nél alacsonyabb az azt jelzi, hogy a vállalatnak túl sok rövid távú kötelezettsége van a forgóeszközeihez képest. Ez arra utalhat, hogy a vállalatnak meg kellene fontolnia néhány készletének eladását, hogy hatékonyan tudja teljesíteni rövid távú kötelezettségeit. Ezért, ha egy vállalat pénzügyi kimutatásaiban 1-nél alacsonyabb gyorsráta szerepel, akkor fontos odafigyelni és biztosítani, hogy az üzlet ne kerüljön veszélybe.

Egyéb Cikkek

Kapcsolódó cikkek