Fizikai és szintetikus másolású ETF: miben különböznek

Akik az ETF-ekbe történő befektetés lehetőségét mérlegelik, választhatnak a fizikai és a szintetikus másolású ETF-ek között. Ebben a cikkben elmagyarázzuk, hogy mik ezek és miben különböznek.

Az ETF célja az, hogy a lehető legpontosabban kövessen egy indexet, így a befektetőnek a legkisebb tracking errorral rendelkező hozamot biztosítsa.

Az indexek egy eszközkosár reprezentációi, amelyek nem tartalmazzák az alapul szolgáló eszközökkel való kereskedés működési költségeit. Ezek a költségek a következők lehetnek:

  • vételi/eladási jutalék
  • spread
  • likviditás
  • piaci mélység hiánya
  • menedzsment és compliance csapat
  • adók

Különbség lehet egy index és az azt követő ETF teljesítménye között, amit tracking errornak nevezünk. Ennek csökkentése végett különböző módszerek léteznek egy index másolására.

Fizikai másolású ETF

A fizikai másolású ETF-ek célja, hogy teljesen vagy részben megtartsák egy index alapul szolgáló eszközeit. Háromféle fizikai másolási technikát találhatunk:

Teljes másolású ETF

Ez a leggyakoribb és azt jelenti, hogy az index összes alapul szolgáló eszközét megvásárolják az index súlyozása szerint. Például egy S&P500-at követő ETF portfóliójának ugyanazokból az eszközökből kell állnia, mint magának az indexnek, ugyanolyan súlyozással.

Ez a másolási típus jól működik nagyon likvid és/vagy mélyebb piacokon, illetve olyan indexeknél, amelyek kevés részvényt követnek. Ilyen mondjuk a VOO és SPY, mert mindkettőnél viszonylag kevés részvényről van szó, mindegyik nagyon likvid, és a világ egyik legmélyebb piacán vannak jegyezve.

A nagyobb működési költségek miatt ebben a másolási típusban az ETF-ek kezelői vagy kibocsátói gyakran használják az értékpapír-kölcsönzést a terhek csökkentésére.

Mintavételi másolású ETF

A mintavételi technika kiválaszt egy reprezentatív mintát az indexből, hogy az ETF teljesítménye a lehető legközelebb legyen az indexéhez. Így megtakarítható a már említett költségek egy része, például a spread és a likviditás.

Egyik módja ennek a rétegezett mintavétel, amely az indexet különböző reprezentatív alcsoportokra osztja valamilyen tényező (PER, tőkeérték, stb.) vagy szektor szerint, és csak a legreprezentatívabb alapokat választja ki mindegyikből. Ez a menedzser belátása szerint vagy kvantitatív módon történhet.

Ennek az a hátránya, hogy ez a minta valószínűleg nem olyan diverzifikált, mint az index, vagy csak bizonyos körülmények között reprezentatív.

Optimalizálási másolású ETF

Az optimalizálási másolási technikában statisztikai modelleket használnak az index különböző eszközei, tényezői és egyéb változói közötti korrelációk megtalálására, és így létrehoznak egy hatékonyabb, robosztusabb és tesztelt portfóliót a puszta mintavételinél. Általában egy algoritmus végzi. Itt nem csak néhány költség megtakarítását igyekeznek elérni, hanem azt is, hogy a másolás jobb teljesítményt nyújtson.

ETF fizikai replikációs módszerek

Ezt a két módszert, a mintavételt és az optimalizálást általában olyan ETF-ek használják, amelyek egy nagyon széles eszközkosárral rendelkező indexet követnek és/vagy illikvid eszközökkel rendelkeznek sekély piacokon. Emiatt a portfólió teljes másolása nehéz vagy nagyon drága lehet. Például a Bloomberg Barclays Global Aggregate Index 26 264 eszközből áll. Elképzelheted, hogy milyen lenne a teljes index lemásolása. Drága és kevéssé lenne jövedelmező, ennek következtében pedig a tracking error is nagyobb lesz.

Nézzünk egy példát.

A Global X ETFs a Solactive Global Lithium Indexet másolja.

Global X litium

Ha összehasonlítjuk ezt az ETF-et és az index eszközeit láthatjuk, hogy azok megegyeznek:

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

composición ETF Litium

Solactive Global Lithium Index

Composición índice Solactive

Szintetikus másolású ETF

Ezzel szemben a szintetikus másolású ETF-ek bonyolultabbak. Ugyanúgy az a céljuk, hogy lemásolják a referencia indexet, de nem vásárolják meg az index alapul szolgáló eszközeit, hanem pénzügyi derivatívákat, konkrétan swapokat használnak e cél eléréséhez.

A működés során az ETF swap szerződést köt egy vagy több féllel, általában befektetési bankokkal. Ebben a swap szerződésben a másik fél vállalja, hogy kifizeti az index hozamát. Így az ETF kibocsátója átadja a tracking error kockázatát egy harmadik félnek.

Ez a módszer jobban megéri azon ETF-ek esetében, amelyek nagyon széles és/vagy kevésbé likvid, valamint kevésbé mély piacokat követnek. Azoknál is megérheti, amik bonyolultabb stratégiákat alkalmaznak, mivel sok működési költséget takarít meg. Például feltörekvő vagy határpiacok, illetve nagyon speciális tematikák. Képesek követni azokat a piacokat is, amelyeket a fizikai másolással nem lehet, vagy nagyon nehéz és költséges. Ilyenek például a nyersanyagok, a devizák, a volatilitás, a tőkeáttétel és az inverz.

Természetesen semmi sincs ingyen. Ez az előny is kockázattal jár.

Az ETF-ek fizikai másolásának néhány kibocsátója értékpapír-kölcsönzést is végez. Itt is fennáll a harmadik fél kockázata. Ezt minimalizálják azzal, hogy a kölcsönvevőtől fedezetet (szinte mindig befektetési minősítésű kötvényekben) kérnek a kölcsönzött eszköz értékén felül, amelyet minden nap piaci áron értékelnek, és egy független letétkezelőnél helyeznek el.

A swapokkal történő szintetikus másolás esetében két típusra kell osztanunk őket attól függően, hogy hogyan kezelik ezt a harmadik féltől származó kockázatot:

Finanszírozott swap

Ebben a típusban az ETF kibocsátója a létrehozott egységekből származó pénzáramlásokat helyezi el a harmadik félnél. A másik fél vállalja, hogy a jutalékok és költségek előtti index hozamát adja, és egy független letétkezelőnél is letétbe helyez egy fedezetet, amelyet az ETF kibocsátójának javára tart vissza. Ez a fedezet különböző osztályú eszközökből állhat.

A fedezetnek diverzifikáltnak kell lennie, és – mint az értékpapír-kölcsönzésnél – megkövetelik, hogy értéke nagyobb legyen, mint az általa fedezett eszköz értéke, amit minden nap piaci áron kell értékelni.

Nem finanszírozott swap

Ebben a másolási típusban az ETF kibocsátója szintén letétbe helyezi a másik félnek a pénzáramlásokat. És szintén kap egy fedezetet, amelyet egy független letétkezelőnél helyeznek el az ETF kibocsátója javára. A fedezet ugyanazokkal a kezelési jellemzőkkel rendelkezik, mint a finanszírozott swap.

A különbség itt az, hogy az ETF i) kibocsátója létrehoz egy fizikai eszközkosarat, vagy ii) megvásárolja azt a swap ellenoldalától, amit helyettesítő kosárnak nevezünk. Ez a kosár nem feltétlenül azonos az ETF indexének kosarával. Az ETF kibocsátója kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a kosarat a swap ellenoldalának adja, és cserébe az ellenoldal az index hozamait adja. Itt is van egy független ellenőrző, aki megőrzi ezt az eszközkosarat.

Mindkét szintetikus másolás esetében az UCITS szabályozás megköveteli, hogy az ellenoldali kockázat diverzifikált legyen. Korlátozza az egyes ellenoldalakat arra, hogy csak az ETF eszközeinek 10%-át birtokolják. Vannak más intézkedések is a kockázat minimalizálására, mint például: nagyobb fedezet kérése, amelyet napi szinten értékelnek, a swap napi újraindítása.

Példa

Vegyünk egy gyakorlati példát:

Az ETF szintetikus kibocsátóinak fő szereplői Európában a Barclays, a Xtrackers és a Lyxor. Ebben a példában egy Xtrackers ETF-et választunk: a S&P 500 Swap UCITS ETF-et.

Ha összehasonlítjuk az index és az ETF portfólióját, láthatjuk, hogy különbség van az összetételben:

S&P500 index portfólió

Helyettesítő kosár portfólió

Ez az ETF a következő módon működne. Swap szerződést köt különböző felekkel (ami a prospektus szerint Barclays, J.P. Morgan és Morgan Stanley). Ha például az ETF portfóliójának hozama alacsonyabb, mint a követett indexé (S&P 500), akkor az ETF-nek meg kell fizetnie a különbséget a feleknek. Ha pedig az index által elért hozam alacsonyabb, mint az ETF portfóliójának hozama, a feleknek kell kifizetniük a különbséget.

Nem sok szintetikus másolású ETF van a piacon. Európában csak a 16%-át épviselik az ETF piacnak, az USA-ban pedig csak 1%-át (2020-as adatok).

Ha többet megtudnál a témáról, akkor olvasd el az ETF útmutatónkat.

Kapcsolódó cikkek

A legjobb Blackrock iShares ETF-ek
Az ETF a passzív befektetés egyik alappillére, a Blackrock pedig az egyik vezető kezelő ezen a területen és általában a befektetési alapok terén. Ebben a cikkben a passzív befektetési kínálatukra fogunk összpontosítani, amelyek közül kitűnnek a Bl...