Tőkeemelés: mit jelent a cég és a részvényesek számára?

A tőkeemelés nem más, mint egy vállalat saját tőkéjének növelése, hogy a vállalat új beruházásokat valósíthasson meg vagy fedezhessen bizonyos pénzügyi, finanszírozási igényeket.

A tőkeemelés tehát a vállalat erőforrásainak növelése. Így a cég finanszírozhatja új tevékenységeit vagy projektjeit, illetve rendezheti adósságait.

Ezen a ponton meg kell jegyeznünk, hogy a saját tőke a vállalat mérlegének része; a részvénytőke, az éves eredmény, a tartalékok és az értékbeli korrekciók összegéből áll.

Tőkeemelés: a vállalati növekedés kulcsa

Egy vállalat különböző forrásokból finanszírozhatja tevékenységeit. Ebben a cikkben azt fogjuk megnézni, milyen módon tudja egy cég növelni a tőkéjét, és miért fontos ez a cég és a részvényesek számára.

Hogyan zajlik a tőkeemelés?

  • Új részvények kibocsátása: A cég új részvényeket bocsát ki a részvénytőkéjében. A már meglévő részvényeseknek ilyenkor általában elsőbbségi vásárlási joga van; vagyis előnyben vannak az új befektetőkkel szemben. Ezenkívül, ha új partner lép be, annak általában prémiumot kell fizetnie a névértéken felül. Így elkerülhető, hogy a jelenlegi részvényesek részvények értékének csökkenését (tőkehígítás) tapasztalják.
  • A meglévő részvények névértékének növelése: A jelenlegi részvényesek új hozzájárulásokat tesznek a vállalat részvénytőkéjéhez. Nincs hígítási hatás.
  • Az emelést a felosztatlan nyereségek terhére hajtják végre: A tőkeemelés csak a visszatartott nyereség felhasználását igényli, vagyis azokat a nyereségeket, amelyeket nem osztottak ki osztalékként vagy nem fektettek vissza az üzletbe. A részvényesek új részvényeket kapnak anélkül, hogy új hozzájárulásokat kellene tenniük.
  • Adósságfinanszírozás: Ez a módszer pénz kölcsönzését jelenti hitelezőktől vagy befektetőktől, általában azzal a megállapodással, hogy a tőkeösszeget a kamattal együtt egy meghatározott időszak alatt visszafizetik.

Tőkeemelés: példa

Nézzük meg egy olyan cég esetét, amelynek 5 000 meglévő részvénye van, 1-1 részvény névértéke pedig 10 euró. Tehát a tőke 50 000 (5 000*10) euró. Ezen felül a cég tartalékai 5 000 eurót tesznek ki. Tehát:

Elméleti részvényérték = (50 000 + tartalékok)/részvényszám = (50 000+ 5 000)/5 000 = 55.00/5.000 = 11 euró

A cég dönthet úgy, hogy 5 000 euróval növeli a tőkéjét, és ezt névértéken teszi (névérték=ár), tehát 500 új részvényt bocsát ki (500* 10 = 5 000). Ekkor az új részvények elméleti értéke a következő lenne:

(55 000+5 000)/(5 000+500)=60 000/5 500=10.91 euró

Ahogy látható, a részvények értéke 11-ről 10.91 euróra csökkent. Ezt hívjuk hígítási hatásnak. Hogy a cég ezt elkerülje, prémiumot kér, ami a tőke részét képezi. Így számítjuk ki a prémiumot:

(55 000+5 000+prémium)/(5 000+500)=11
(60 000+prémium)/5 500=11
60 000+prémium=60 500
prémium=500


Az új részvényesek által egy részvény után fizetendő prémium kiszámításához a prémiumot elosztjuk az új részvények számával:

prémium az új részvényeseknek= 500/500=1


Tehát, egy-egy részvény után minden új részvényes a névértéket (10 euró) plusz 1 euró prémiumot fizet, összesen 11 eurót.

Ellenőrizzük az elméleti értéket:

(50 000+5 000+11*500)/5 500=(55 000+5 500)/5 500=60 500/5 500=11

Amikor az ár magasabb a névértéknél, a kibocsátás a névérték felett van.

Jegyzési elsőbbségi jog tőkeemelés során

Jegyzési elsőbbségi jognak nevezzük a tőkeemelés során azt a jogot, ami szerint a jelenlegi részvényesek és kötvénytulajdonosok előnyben részesülnek az új részvények megszerzésében az új részvényesekkel szemben.

Ez a jog lehetővé teszi, hogy új részvényeket szerezzenek meg olyan arányban, amely fenntartja a tőkeemelés előtt általuk birtokolt részvénytőke ugyanazon százalékos arányát, így elkerülve vagyonuk hígulását. Hígulás akkor következik be, amikor az új részvényesek belépése a meglévő részvényesek rovására történik. Ezért a jegyzési elsőbbségi jogra úgy is gondolhatsz, mint egyfajta kompenzációra.

A jegyzési elsőbbségi jogot a meglévő értékpapír-tulajdonosok átadhatják (egy olyan szereplőnek, aki be akar lépni a cégbe, vagy aki már benne van) vagy fel is használhatják. Ha úgy döntenek, hogy ezt a jogot átadják, százalékos tulajdonjoguk a cégben csökkenni fog. Természetesen, ha tőkeemelés során egy már meglévő részvényes tovább növelné százalékos tulajdonjogát a cégben, adott esetben megpróbálhatja más részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát is megszerezni.

Miért hajtanak végre a cégek tőkeemelést?

Egy cég elsősorban azért hajt végre tőkeemelést, hogy növelje a rendelkezésére álló erőforrásokat. Az erőforrások növelése általában a cég méretének növelése, új gépekbe történő beruházás, más cég felvásárlása, vagy egyszerűen a tőke felhalmozása céljából lehet fontos.

Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:

GYIK

Milyen elemekből áll egy cég tőkéje?

A cég tőkéjét a részvénytőke, az éves eredmény, a tartalékok és az értékbeli korrekciók alkotják.

Mit jelent a”hígítási hatás” tőkeemelés során?

Hígítási hatás akkor következik be, amikor az új részvények kibocsátása csökkenti a meglévő részvények elméleti értékét.

Átruházható-e a jegyzési elsőbbségi jog?

Igen, a jegyzési elsőbbségi jog átruházható. A meglévő részvényesek választhatnak, hogy ezt a jogot új részvények megszerzésére használják, vagy átadják azokat valaki másnak.

Kapcsolódó cikkek

Mi az Infláció?
Az infláció egy ország árainak emelkedési folyamata, amely tartós jellegű (időszakon keresztül fennmarad) és általános (jelentős számú árut és szolgáltatást érint). Az infláció a pénz vásárlóerejének csökkenését jelenti, és a Fogyasztói Árindex...
Cash flow kimutatás
A cash flow kimutatás vagy magyarul pénzforgalmi kimutatás egy vállalat pénztermelő képességét méri egy adott időszak alatt. Minden olyan tételt ta...
Mi a kötvény?
A kötvény egy fix hozamú eszköz, amelyet hosszú távon bocsát ki egy vállalat, közszervezet vagy kormány. Megkülönböztethető a kötelezettségtől abba...