Dow-elmélet

A Dow-elméletet Charles Henry Dow alkotta meg 1897-ben. Az elmélet olyan alapelvekre épül, amelyek a piac jövőbeli viselkedésének előrejelzésére irányulnak. A Dow-elmélet mai napig a technikai elemzés fontos eszköze.


Dow-elmélet

Elméletének megalkotásához Charles Henry Dow két indexet hozott létre, amelyeket éveken át elemezett: a Dow Jones Ipari Átlagot (DJIA) és a Dow Jones Szállítási Átlagot (DJTA). Dow úgy gondolta, hogy ezeknek az indexeknek az elemzésével nemcsak az egész gazdaság viselkedését tudja előre jelezni, hanem azoknak a szektoroknak a viselkedését is, amelyek egymással korrelációban vannak.

A Dow-elméletet megerősítette az a megfigyelés, hogy a Dow Jones Ipari Átlag csúcsa vagy mélypontja után általában a Dow Jones Szállítási Átlagban is egy megfelelő csúcs vagy mélypont következett.

Dow világos összefüggést vett észre az általa létrehozott ipari mutató és szállítási mutató között. Megfigyelt egy hullámhatást a kereslet növekedésének vagy csökkenésének időszakaiban. Más szóval, amikor az ipari vállalatoknak nagyobb a keresletük, több profitot termelnek, ami növeli a részvényeik árát. Ez a növekedés gyakran kiterjed más szektorokra is, amelyek hasznot húznak az általános gazdasági fellendülésből.

Formuláján keresztül Dow megalapozta a technikai elemzés alapelveit; széles körben tekintenek rá úgy, mint a megközelítés atyjára. Ezenkívül meghatározott egy sor elvet, amelyek segítenek a piaci irány azonosításában és a kereskedett eszközök árainak meghatározásában.

Az elvek, amelyeken a Dow-elmélet alapul

Nézzük meg a hat alapelvet, amelyeket Dow az elméletében meghatározott.

Az árak és az indexek mindent tükröznek

Dow úgy vélte, hogy az árak és az indexek által közvetített információk tükrözik az összes piacra ható tényezőt. Ez a nézet alátámasztja azt a gondolatot, hogy a tőzsde egy vezető indikátor, mivel a várakozásokat beépíti az árakba, mielőtt a szélesebb gazdaság reagálna.

A piacok trendekben mozognak

Dow megállapította, hogy a piacok trendalapú mozgásokat mutatnak. Bár egy válság kezdődhet egy adott szektorban, ám kaszkádhatást válthat ki, lehúzva más szektorokat is, és generálva egy medve trendet, amelyet általános keresletcsökkenés jellemez.

Dow hivatalos osztályozást adott a trendeknek az irányuk és időtartamuk alapján. Az irány szerint a trend kétfajta lehet:

  • bullish, magyarul bika (az árak emelkednek, a csúcspontok és mélypontok egyre magasabb pontokon vannak)
  • bearish, magyarul medve (az árak csökkennek, a csúcspontok és mélypontok egyre alacsonyabb pontokon vannak).


A Dow-elmélet által meghatározott trendek irányok szerint


Időtartam alapján három trendtípus létezik:

  1. Elsődleges trend: A leghosszabb és legerősebb trend, amely egytől három évig vagy annál tovább tart. Minden elsődleges trend három szakaszból áll, amelyek attól függően változnak, hogy bika vagy medve trendről van-e szó. Bika trend esetén a szakaszok a felhalmozás, a közösségi részvétel és a többlet szakasza. Medve trend esetén a szakaszok az elosztás, a közösségi részvétel és a pánik.
  2. Másodlagos trend: Egy rövidebb távú trend, amely az elsődleges trend ellen mozog. Időtartama tipikusan három héttől három hónapig terjed, és a kereskedelmi terminológiában az elsődleges trend „korrekciójának” nevezik.
  3. Harmadlagos trend: Egy még rövidebb távú trend, amely a másodlagos trendet korrigálja. Időtartama kevesebb mint három hét.
A Dow-elmélet által meghatározott trendek időtartamok szerint

A mennyiségek megerősítik a trendeket

Dow hangsúlyozta, hogy a mennyiség kell, hogy megerősítse az uralkodó trendet, mivel az képviseli a végrehajtott műveletek számát. Egy bika trendben az emelkedő árakat növekvő mennyiségnek kell kísérnie, míg a csökkenő árakat csökkenő mennyiségnek kell kísérnie. Egy medve trendben a csökkenő árakat növekvő mennyiségnek kell kísérnie, míg az emelkedő árakat csökkenő mennyiségnek kell kísérnie.

Korreláció a két index között

A Dow-elmélet megerősítéséhez elengedhetetlen, hogy megfigyeljük mindkét, Dow által említett index trendjét. Mindkét indexnek hasonló trendet kell mutatnia; ha nem így van, az eltérést jelezhet az elmélettől. Dow azt állította, hogy az ipari index csúcsát vagy mélypontját általában a szállítási index megfelelő csúcsa vagy mélypontja követi.

A trend érvényes marad, amíg más trendre utaló bizonyíték nem jelenik meg

A Dow-elmélet szerint a piaci trend addig marad érvényben, amíg más trendre utaló bizonyíték nem jelenik meg. Amíg a megfigyelt indexek adatai támogatják a fennálló trendet, addig azt érvényesnek tekintik.

Csak a záróárakat veszik figyelembe

A Dow-elmélet kizárólag a záróárakra összpontosít. Csak a kereskedési időszak zárásakor rögzített árakat veszik figyelembe, a kereskedési időszak során bekövetkező csúcsokat és mélypontokat nem.

A Dow-elmélet és a Dow Jones-indexek

Ahogy a cikk során kiemeltük, jelentős kapcsolat van Charles Henry Dow és a jól ismert Dow Jones-indexek között. Charles Henry Dow alkotta meg ugyanis azt a két indexet, amelyeket ma a Dow Jones Ipari Átlag és a Dow Jones Szállítási Átlag néven ismerünk.

👉 Ha szívesen olvasnál még többet a Dow Jones Ipari Átlagról és az egyéb Dow Jones-indexekről, az alábbi cikket ajánljuk figyelmedbe: A Dow Jones Ipari Átlag.

A Dow-elmélet a kereskedés világában

Végül fontos kiemelni, hogy a Dow-elmélet mai napig nagy népszerűségnek örvend a kereskedés világában és a tőzsdei körökben. Charles Henry Dow-t általánosan a technikai elemzés atyjának tekintik, mivel ő dolgozta ki a Dow-elméletet. A Dow által meghatározott elvek nagymértékben befolyásolták a területet, és mai napig sok kereskedő és befektető alkalmazza a technikai elemzés módszertanát.

Dow úttörő munkájának köszönhetően a technikai elemzés a piaci szereplők körében elterjedt módszer lett a részvények és más pénzügyi eszközök elemzésére és informált döntések meghozatalára.

👉 Ha többet szeretnél megtudni a technikai elemzésről és a kereskedők által használt eszközökről, olvasd el alábbi cikkünket is: Technikai elemzés: Alapelvek, elméletek és mutatók

GYIK

Milyen jelentősége van a Dow-elméletnek a kereskedés világában?

A Dow-elmélet alapvető keretet biztosít a piaci viselkedés megértéséhez és a jövőbeli trendek előrejelzéséhez.

Hogyan osztályozza a Dow-elmélet a piaci trendeket?

A Dow-elmélet a piaci trendeket irányuk és időtartamuk alapján osztályozza. Irány szempontjából a trendek lehetnek bikák vagy medvék. Időtartam tekintetében a Dow-elmélet elsődleges, másodlagos és harmadlagos trendeket különít el, amelyek hossza és jelentősége változó.

Alkalmazható-e a Dow-elmélet a modern kereskedelemben?

Igen, a Dow-elmélet a modern kereskedelemben is alkalmazható, széles körben használják a kereskedők és elemzők. Bár az eredeti elméletet több mint száz évvel ezelőtt dolgozták ki, elvei kiállták az idő próbáját. A piaci résztvevők továbbra is elemzik az ármintákat, tanulmányozzák a piaci indexeket, és értékelik a volumentrendeket, a Dow-elmélet alapvető elveinek megfelelően.

Kapcsolódó cikkek

Swing trading
Mi a swing trading? A swing trading, vagy swing kereskedés egy befektetési stratégia, amely napokon átívelő trendeket azonosít, hogy ezeket kihasználva kereshessen pénzt. A swing trading stratégia két alapvető feltételből indul ki: 100%-...
Margin call
A margin call, más néven fedezetkiegészítési felhívás az a figyelmeztetés, amit a bróker ad nekünk, amikor a letétünk szintje nagyon közel van a mi...
Tőkeáttétel
A tőkeáttétel a saját tőkénk és a pénzügyi műveletekben felhasznált összeg közötti kapcsolatot jelenti. Más szóval, a felvett hitel és a befektetés...
Daytrade kereskedés
A daytrade egy kereskedési stratégia. A daytradeben az eszközök árainak napi mozgását használják fel, hogy ebben a rövid távú volatilitásban befekt...