Cash flow kimutatás

A cash flow kimutatás vagy magyarul pénzforgalmi kimutatás egy vállalat pénztermelő képességét méri egy adott időszak alatt. Minden olyan tételt tartalmaz, amely pénzbevételt és pénzkiadást jelent.

A cash flow kimutatás nehezebben manipulálható, mint az eredménykimutatás, mivel ez utóbbi olyan tételeket is tartalmazhat, amelyek nem feltétlenül jelentenek pénzbevételt és/vagy pénzkiadást.

Egy tőzsdén jegyzett vállalat fundamentális elemzésének elvégzéséhez a konszolidált cash flow kimutatásra kell összpontosítanunk, mivel ez figyelembe veszi az anyavállalat és minden hozzá tartozó vállalat pénzáramlását.

A cash flow kimutatás alapvető fontosságú a helyes fundamentális elemzés elvégzéséhez. Segítségével megtudhatjuk, hogy egy cégnek szüksége van-e adósság felvételére a növekedést lehetővé tevő beruházások végrehajtásához; hogy a cég adósságot halmoz-e fel az osztalékok kifizetéséhez; vagy hogy nagy összegű befektetésekre van-e szüksége az üzleti működés fenntartásához.

A cash flow kimutatás elemei

A cash flow kimutatást alapvetően három nagyobb részre oszthatjuk:

 • A működési tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások: Azokat a pénzbevételeket és -kiadásokat tartalmazzák, amelyek a cég által kínált termékek és/vagy szolgáltatások előállításából és értékesítéséből származnak. Vagyis itt szerepelnek a vállalat fő tevékenységével közvetlenül összefüggő tételek. A pénzbevételek származhatnak például az értékesítésekből, míg a kiadások a termelési költségekkel, a bérek kifizetésével stb. lehetnek összefüggésben.
 • A befektetési tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások: A vállalat befektetéseivel kapcsolatos olyan pénzmozgásokat tartalmazzák, amelyek a jövőbeni haszon elérését célozzák. A pénzkiadások származhatnak például a berendezések vagy gépek beszerzéséből, míg a pénzbevételek a befektetések eladásából.
 • A finanszírozási tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások: Itt kerülnek rögzítésre azok a pénzmozgások, amelyek a kötelezettségekkel és a tőkével kapcsolatosak. Így például egy új finanszírozási forrás megszerzése pénzbevételt eredményez. Ezzel szemben a részvényeseknek kifizetett osztalék pénzkiadást jelent.

A cash flow meghatározásának módszerei

A cash flow két különböző módon határozható meg:

 • Közvetlen módszer: A bevételeket és kiadásokat különböző kategóriákban határozzák meg. Ilyenek kategóriák lehetnek például az értékesítésből származó bevételek vagy a beszállítóknak történő kifizetések.
 • Közvetett módszer: A kiindulási pont az adózás előtti eredmény (a mérlegből). Ehhez hozzáadják az egyéb tételsorokat és levonják azokat, amelyek nem jelentenek bevételeket / kiadásokat.

Cash flow kimutatás: példa

Működési tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások

A legtöbb nagyvállalat a közvetett módszerrel készíti el cash flow kimutatását. Ezért ezt a módszert fogjuk elemezni az Inditex cash flow kimutatásának példáján keresztül, amely a közvetett módszert alkalmazza:

Működési tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások

A működési pénzáramlások az adózás előtti eredményből indulnak ki. Ezután a pénzbevételt/pénzkiadást nem jelentő tételsorokkal korrekciókat végeznek. A tőkeváltozások a készletekben, rövid távú kötelezettségekben és forgóeszközökben bekövetkező változásokra utalnak.

Befektetési tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások

Befektetési tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások

A befektetési tevékenységek pénzáramlásai tartalmazzák a befektetésekből vagy befektetett összegek kivételéből származó kifizetéseket és az egyéb befektetési tevékenységből származó pénzáramlásokat.

A cash flow kimutatás ezen része nagyon fontos, mert tájékoztatást ad azokról a szükséges befektetésekről, amelyeket egy vállalatnak meg kell tennie a vállalkozás tevékenységének fenntartása érdekében. Az alábbiakat tartalmazza:

 • Vállalatcsoportok és társult vállalatok, üzleti egységek: Ezek a befektetések a vállalatcsoportokban és társult vállalatokban való részesedés növelésére irányulnak. A részesedés növelésével a cél az anyavállalat jövőbeli nyereségének növelése. Ezért ezt általában növekedési befektetésnek tekintik.
 • Tárgyi eszközök, immateriális eszközök és ingatlanbefektetések: Ezeket általában a működési tevékenységek pénzügyi áramlásának fenntartásához szükséges befektetéssel hozzák összefüggésbe. Azonban ez nem mindig van így, mert ebben a tételben helyet kaphatnak a nyereség növelésére irányuló befektetések is. A vállalatok pénzügyi jelentéseiben általában szerepel a vállalkozás fenntartására és növekedésre szánt tőke.
 • Egyéb pénzügyi eszközök: Pénzügyi jellegű befektetések, mint például kölcsönök, kötvények, részvények stb.
 • Egyéb eszközök: Olyan eszközökbe történő befektetés, amelyeket nem lehet besorolni az előző tételek közé.

Itt kapnak helyet továbbá a tőkekivonások is. Tőkekivonás több okból is történhet. Lehetséges, hogy a cégnek már nincs szüksége egy eszközre, a befektetés már nem olyan jövedelmező, mint amilyennek várták, a kivont eszköz már nem stratégiai eszköz a vállalat számára, vagy a cégnek pénzre van szükség egy új befektetéshez vagy az adósságok kifizetéséhez.

Finanszírozási tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások

Finanszírozási tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások

A finanszírozási cash flow a következőkre osztható:

 1. Bevételek (és kifizetések) tőkeinstrumentumokért.
 2. Bevételek (és kifizetések) pénzügyi kötelezettségekért.
 3. Osztalékokkal kapcsolatos kifizetések.
 4. Egyéb pénzügyi tevékenységekből származó pénzáramlások.

Ebbe a részbe tartoznak a saját részvények kibocsátásával, megszerzésével, amortizációjával és elidegenítésével kapcsolatos pénzáramlások. A kibocsátással kapcsolatos pénzáramlás ebben az esetben a kibocsátási prémiumból származó pénzbevételt jelenti. A megszerzéssel és az elidegenítéssel kapcsolatos pénzáramlás a saját részvények piaci vásárlásait és eladásait jelenti. A vállalat saját részvényeinek amortizációja csak akkor jelent készpénzkiadást, ha az amortizált részvények értéke alacsonyabb a névértéknél.

A pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos cash flow-hoz tartozik továbbá az adósságkibocsátásra (pénzbevétel) és adósság visszafizetésére és törlesztésére (pénzkiadás) vonatkozó pénzáramlás. Egy adósságkibocsátás pénzt generál a vállalat számára, de növeli a cég kötelezettségeit, míg egy törlesztés pénzt von el a vállalattól, de ezzel lehetőség nyílik a vállalat pénzügyi adósságának megszüntetésére.

Ha a két tétel (kibocsátás és törlesztés) hasonló értékű, a cég egy új adósság kibocsátásával fizeti vissza a fennálló adósságot. Ez lehet jó vagy rossz is, attól függően, hogy milyen a kamatkülönbség, ám összességében a vállalat adósságszintje változatlan marad.

Több kategóriába is besorolható pénzáramlások

Vannak olyan pénzáramlások is, melyek több kategóriába is besorolhatóak a fenti három közül. Ezek közé tartozik az osztalékok és kamatok ki- és befizetése. A legfontosabb, hogy azonosítsuk, hogy ezeket a tételeket melyik kategóriába sorolja az adott vállalat, mivel minden cég saját kritériumok alapján állítja össze cash flow kimutatását.

FogalomAlternatívák
Kamatok beszedéseMűködési cash flow / Befektetési cash flow
Kamatok kifizetéseMűködési cash flow / Finanszírozási cash flow
Osztalékok beszedéseMűködési cash flow / Befektetési cash flow
Osztalékok kifizetéseMűködési cash flow / Finanszírozási cash flow

Miért fontos a cash flow kimutatás?

A cash flow kimutatás a következő fő okok miatt fontos:

 • Az eredménykimutatás és a mérleg mellett értelmezve teljesebb képet nyújt a vállalat fizetőképességéről.
 • A vállalatnak képesnek kell lennie pénzt generálni a rendszeres és rövid távú kötelezettségeinek teljesítésére, például a munkavállalóinak fizetésére vagy az adósság törlesztésére.
 • A részvényesek és általában a befektetők pozitívan fogadják, ha egy vállalatnak pozitív pénzáramlása van, mert ez azt jelenti, hogy a cég rendelkezik a szükséges likviditással az osztalékok kifizetéséhez.
 • A cash flow kimutatás olyan eszköz, amely belső szinten lehetővé teszi a döntéshozatalt. Például azonosítható lehet egy olyan üzleti tétel, amely több pénzt von el, mint azt előzetesen tervezték, így intézkedéseket lehet hozni például a kiadások nagyobb ellenőrzésére, hogy korrigálják a helyzetet.
 • Lehetővé teszi emellett a finanszírozási politikák jobb megvalósítását. Lehetséges például, hogy a cég túl sok pénzt fordít adósságainak törlesztésére. Ebben az esetben jobb adósságfeltételeket lehet keresni.

Hogyan javítható a pénzáramlás?

Néhány intézkedés, amely javíthatja a pénzáramlást:

 • A belső ellenőrzés megerősítése, hogy a vállalatban közelebbről is figyelemmel kísérhessék a kiadásokat.
 • A behajtási ciklus átgondolása, hogy gyorsabban be lehessen hajtani a követeléseket.
 • Prognózisok készítése, amelyek összhangban vannak a cég jelenlegi állapotával és az üzleti ciklussal. Amennyiben a becslések realisztikusak, később teljesíthetőbbek lesznek a célok.
 • Praktikus eszközök és megfelelő technológia használata a pénzbevételek és kiadások nyilvántartásához, valamint a prognózisok készítéséhez.

👉 Az alábbi cikkeket is ajánljuk:

Kapcsolódó cikkek

Mi az Infláció?
Az infláció egy ország árainak emelkedési folyamata, amely tartós jellegű (időszakon keresztül fennmarad) és általános (jelentős számú árut és szolgáltatást érint). Az infláció a pénz vásárlóerejének csökkenését jelenti, és a Fogyasztói Árindex...
Mi a kötvény?
A kötvény egy fix hozamú eszköz, amelyet hosszú távon bocsát ki egy vállalat, közszervezet vagy kormány. Megkülönböztethető a kötelezettségtől abba...